Jak pomagam?

Zdjęcie Gabinetu Moniki Psycholog Golinskiej Pyzik

W swojej praktyce psychologicznej stosuję różnorodne metody pomocy i pracy psychologicznej w sposób zindywidualizowany dostosowane do potrzeb moich klientów. Jako psychoterapeuta reprezentuję podejście integracyjne: a przede wszystkim psychoterapię systemową, ericksonowską, psychoterapię skoncentrowaną na rozwiązaniach i terapię poznawczo- behawioralną. Koncentruję się przede wszystkim na tym, żeby wspólnie z klientami znajdować rozwiązania ich problemów i przezwyciężyć trudności w realizacji celów.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne służą temu, aby rozpoznać problem, określić oczekiwania, kierunek pracy terapeutycznej i dobrać odpowiednie metody terapii. Proces wspólnego określania zakresu pracy może zająć od jednego do trzech godzinnych spotkań. Po tym czasie wspólnie z klientem decydujemy o charakterze dalszej pomocy psychologicznej. Psychoterapia może różnić się ze względu na czas trwania, zakres i głębokość treści będących obszarem pracy terapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna

Celem psychoterapii jest uzyskanie zmiany, na której zależy zgłaszającej się na terapie osobie. Zakres zmiany jest określany przez tę osobę. Psychoterapia ma stworzyć optymalne warunki do uzyskania zmiany pożądanej przez pacjenta. W tym celu stosuję odpowiednie techniki, które umożliwiają skontaktowanie się z zasobami pacjenta. Dotarcie do zasobów jest niezbędne w procesie uzyskiwania zmiany, bowiem osoba zgłaszająca się do terapii nie wie, że posiada te zasoby. Spotkania z psychoterapeutą mogą również służyć rozwojowi własnemu – lepszemu rozumieniu siebie i własnych uczuć. Jeśli zauważasz, że trudne sytuacje w Twoim życiu mają pewien schemat i chcesz zrozumieć ich przyczyny – ten rodzaj pracy jest również dla Ciebie. Psychoterapia jest  skierowana do osób, które mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, doświadczają kryzysu w związku, załamania, cierpienia, poczucia utraty sensu życia, kryzysu związanego z ważnymi wydarzeniami w życiu, doświadczających stanów lękowych utrudniających satysfakcjonujące życie, borykających się z nerwicą, depresją lub konsekwencjami dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA) .

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par jest skierowana do osób, które przeżywają trudności w związku lub chcą poprawić jakość wspólnego bycia razem. Spotkania z terapeutą dają możliwość rozmowy, wysłuchania siebie nawzajem i znalezienia rozwiązania problemów budzących silne emocje. Terapia par jest rozwiązaniem, kiedy jedna lub dwie osoby doświadczają poczucia wzajemnego rozmijania się i niezaspokojenia ważnych potrzeb w związku, trudności we wzajemnym zrozumieniu siebie, trudności w komunikacji, trudności z wejściem w nowe role życiowe, częstych konfliktów, kryzysu, zdrady i wahania co do przyszłości związku.

Interwencja kryzysowa

Stosuję wtedy, gdy występuje wyraźny obszar trudności. Najczęściej są to sytuacje kryzysowe, trudności związane z ważnymi relacjami z bliskimi, sytuacje po utracie bliskich lub inne trudne życiowe wydarzenia. W tej pracy skupiam się z pacjentem przede wszystkim na zaradzeniu bieżącym problemom i dążeniu do wyznaczonego wspólnie celu.