Cennik

Konsultacje psychologiczne: 120 zł  50 min.

Konsultacje psychologiczne służą temu, aby rozpoznać problem i dobrać odpowiednie metody terapii. Trwają od 1 do 3 spotkań. Wspólnie z klientem decydujemy o charakterze dalszej pomocy psychologicznej.

 


 Terapia indywidualna: 120zł  50 min.

Psychoterapia ma stworzyć optymalne warunki do uzyskania zmiany pożądanej przez pacjenta. W tym celu stosuję odpowiednie techniki, które umożliwiają skontaktowanie się z zasobami pacjenta.

 


Terapia małżeństw/par:  150zł 60 min.

Celem psychoterapii jest uzyskanie zmiany, na której zależy zgłaszającej się na terapie parze. Terapia odbywa się w nurcie systemowym.

 


Interwencja kryzysowa:  120zł  60 min.

Najczęściej są to sytuacje kryzysowe, trudności związane z ważnymi relacjami z bliskimi, sytuacje po utracie bliskich lub inne trudne życiowe wydarzenia. Skupiamy się na zaradzeniu bieżącym problemom.

 


Konsultacja rodzinna:  150zł  60 min.

Konsultacje rodzinne służą temu, aby rozpoznać problem i dobrać odpowiednie metody terapii.